Google Gemini

Google Gemini är nya Google Bard och Google Assistant

Google är känt för att ha massor av produkter som liknar varandra, med förvirrande olika namn, och till synes inga gemensamma kopplingar. Men när det gäller AI har Google ett gemensamt namn: Gemini. Google byter namn på sin AI chatbot från Bard till Gemini. Man släpper en dedikerad Gemini-app för Android och flyttar in alla […]

Google Gemini är nya Google Bard och Google Assistant Läs mer »