08 406 00 30 

Mediakurser

Trollstaven i Illustrator

trollstaven

Trollstaven i Illustrator

Trollstaven i Illustrator

I Photoshop är trollstaven ett ovärderligt verktyg för markeringar. Men vi hittar verktyget Trollstaven även i Illustrator och där har Trollstaven lite andra egenskaper än i Photoshop. Det finns flera olika sätt att göra markeringar i Illustrator. De kanske vanligaste metoderna är nog att använda markeringsverktyget och ”dra-markera” eller ”skiftklicka för att välja ett objekt i taget. Men en metod som är lätt att glömma bort är Trollstaven.

trollstaven, Trollstaven i Illustrator

På engelska heter verktyget Magic Wand Tool och ordet magisk borde kanske ha större dragningskraft än vad det verkar ha med tanke på att så många missat det här fantastiska verktyget.

Med Trollstaven kan du markera objekt med samma färg, linjebredd, linjefärg, opacitet eller blandningsläge genom att klicka på objektet. Du hittar verktyget Trollstaven i verktygspanelen, precis under markeringsverktyget.

Markera med Trollstaven

För att göra en markering klickar du med Trollstaven på objektet som innehåller de attribut du vill markera. Då markeras alla objekt som har de attributen.

trollstaven, Trollstaven i Illustrator

I exemplet ovan är det blå fyllningsfärg som markeras. Toleransen var 60% så därför markeras flera blå nyanser.

Inställningar för Trollstaven

Du kan göra inställningar för verktyget om du dubbelklickar på det eller väljer Trollstav i Fönster-menyn. I panelen Trollstav anger du vilka attribut du trollstaven ska använda. Du kan välja mellan Fyllningsfärg, Linjefärg, Linjebredd, Opacitet och Blandningsläge.

trollstaven, Trollstaven i Illustrator

Markera så många attribut som du behöver matcha genom att klicka i kryssrutorna. Tänk på att om du anger flera villkor måste markeringen matcha samtliga villkor.

Om du inte kan se alla alternativ kan du behöva aktivera dem med hjälp av panelmenyn i det övre högra hörnet.

trollstaven, Trollstaven i Illustrator

Fyllningsfärg

Med Fyllningsfärg kan du markera objekt efter vilken fyllningsfärg de har. Du kan ange Tolerans mellan 0 och 255 pixlar för RGB eller 0 och 100 pixlar för CMYK.

trollstaven, Trollstaven i Illustrator

Med låga toleransvärden kommer objekt som liknar det objekt du klickar på att bli markerade. Höga toleransvärden markerar fler färgnyanser. Det är ett perfekt alternativ om du exempelvis har fyllningsfärger som inte är exakt lika röda, utan med små variationer.

Linjefärg

Linjefärg har samma egenskaper som Fyllningsfärg. Låga toleransvärden markerar färger som är väldigt liknande det som du markerat. Höga toleransvärden markerar fler färgnyanser.

trollstaven, Trollstaven i Illustrator

Linjebredd

Om du väljer Linjebredd kan du ange en tolerans för ett visst antal punkter. Toleransen för opacitet anger man i procent. Ett större toleransvärde gör att fler objekt blir markerade när du använder trollstaven. Med ett toleransvärde på 20% och 50% opacitet markeras också cirkeln med 56% opacitet. Stjärnan med 61% opacitet faller utanför toleransvärdet och kommer inte markeras. När du har ställt in dina kriterier och toleransnivåer är det enkelt att välja matchande objekt.

trollstaven, Trollstaven i Illustrator

Opacitet

Med inställningen för opacitet kan du markera alla objekt som innehåller en egenskap med samma genomskinlighet. Även här kan du sätta ett värde för tolerans.

trollstaven, Trollstaven i Illustrator

Blandningsläge

Men inställningen för blandningsläge kan du markera alla objekt som har samma blandningsläge som objektet du klickar på.

Du hittar verktyget Trollstav i Illustrator på verktygspanelen, precis under markeringsverktyget. Om du vill ange alternativ för verktyget dubbelklickar du på det på panelen eller väljer Trollstav i menyn Fönster. På trollstavspanelen anger du vilka liknande attribut du vill att trollstaven ska välja för. Alternativen omfattar: Fyllningsfärg, Linjefärg, Linjebredd, Opacitet och Blandningsläge.

trollstaven, Trollstaven i Illustrator

Som standard är ”Använd alla lager” aktiverat med Trollstaven. Det alternativet markerar alla matchande objekt, oavsett vilket lager de finns på. Om du inaktiverar den inställningen kan du begränsa markeringen till enbart objekt i samma lager.

Lägga till objekt till en markering med Trollstaven

Du kan lägga till fler objekt till markeringen genom att Skift-markera ett annat objekt. När du gör det kommer inte bara det objektet till gruppen, utan också alla liknande objekt inom den inställda toleransen. Det gör det enkelt att göra en markering som inkluderar både alla röda objekt samt alla gröna (förutsatt att de ligger inom intervallet).

Trollstaven bryr sig inte om former. Markerar du den röda rektangeln kommer även den röda ovalen att bli markerad. Om du skift-markerar den mörkgröna stjärnan kommer även den ljusgröna stjärnan bli markerad eftersom den ligger inom den inställda toleransen.

trollstaven, Trollstaven i Illustrator

Avmarkera objekt med Trollstaven  

Om du Alt/Option-klickar på ett objekt med Trollstaven avmarkeras det objektet och alla objekt inom det inställda toleransintervallet.

Spara ett urval av Illustrator-objekt

Om du skapat en perfekt inställning för tolerans kan du spara objekten för snabbval till framtida markeringar genom att välja att Spara markering i Markera-menyn.

trollstaven, Trollstaven i Illustrator

>> Skaffa Illustrator med Adobe Creative Cloud

Fler blogginlägg