08 406 00 30 

Mediakurser

Tillgänglighetsanpassa länkar i Acrobat Pro DC

tillgänglighetsanpassade länkar

Tillgänglighetsanpassa länkar i Acrobat Pro DC

Tillgänglighetsanpassa länkar i Acrobat Pro DC

När man ska tillgänglighetsanpassa ett pdf-dokument är det många detaljer som ska fungera. Ett av de fel som många har störst problem att fixa är fel på länk-taggarna. Man har skapat länken på rätt sätt i originalprogrammet, men länken blir ändå inte helt tillgänglig och vi får ett fel i tillgänglighetskontrollen. Att tillgänglighetsanpassa länkar är nog det som jag får flest frågor om när det handlar om PDF:er och tillgänglighet. Det är också ett relativt vanligt fel som uppstår när man gör länkar i InDesign och Word. Så därför ska vi titta på hur man kan tillgänglighetsanpassa länkar

tillgänglighetsanpassa, Tillgänglighetsanpassa länkar i Acrobat Pro DC

Taggarnas hierarki

För att vara tillgänglig måste varje länk ett PDF-dokument ha tre taggar, som visas i följande ordning i taggträdet: en överordnad <Link>-tagg, en underordnad <Link – OBJR>-tagg och en tagg för dokumentinnehållet. Taggen <Link> talar om för skärmläsaren att länk finns. Taggen <Link – OBJR> gör det möjligt för skärmläsaren att presentera länken. Taggen dokumentinnehåll identifierar själva innehållet på sidan som innehåller länken.

tillgänglighetsanpassa, Tillgänglighetsanpassa länkar i Acrobat Pro DC
De tre taggarna i rätt ordning

Oftast när du skapar länkar i t.ex. Adobe InDesign eller Microsoft Word blir det här rätt redan från början. I alla fall om du skapar länkarna på rätt sätt i InDesign eller Word. Men felet kan komma lite slumpartat och det är svårt att veta när det kommer bli rätt eller inte. Om du skapar länkar direkt i Acrobat Pro kommer det skapas en <Link – OBJR>-tagg, men saknas en <Link> -tagg. För att en länk ska bli fullständigt komplett krävs både en <Link> -tagg och <Link – OBJR>-tagg.

En länk som inte har en <Link – OBJR>-tagg anses vara en omärkt länk och är inte tillgänglig för hjälpmedelsteknik. Därför måste du hitta alla förekomster av omärkta länkar i taggträdet och lägga till taggarna <Link> och/eller <Link – OBJR>.

Tillgänglighetsanpassa länkar och lägg till taggen <Link> och/eller <Link – OBJR>

Om det har skapats en <Link>-tagg, men saknas en <Link – OBJR>-tagg kan du göra så här:

  1. Leta upp rätt <Link>-tagg i taggpanelen. Markera taggen <Link> och högerklicka. I menyn väljer du Sök.
tillgänglighetsanpassa, Tillgänglighetsanpassa länkar i Acrobat Pro DC

2. I sökfönstret klickar du på dropmenyn och väljer Omärkta länkar.

tillgänglighetsanpassa, Tillgänglighetsanpassa länkar i Acrobat Pro DC

3. Klicka på Sök. Det markerar den första omärkta länken.

4. Klicka på Taggelement så skapar Acrobat en <Link – OBJR>-tagg.

tillgänglighetsanpassa, Tillgänglighetsanpassa länkar i Acrobat Pro DC

Om du bara har en klickbar länk, men som saknar både <Link>-tagg och <Link – OBJR>-tagg gör du så här:

  1. Markera en bit av texten som är i närheten av länken och högerklicka. Välj Sök från markering. Acrobat hittar rätt plats i taggträdet. Leta upp taggen för själva länken och högerklicka, välj Ny tagg.
tillgänglighetsanpassa, Tillgänglighetsanpassa länkar i Acrobat Pro DC

Välj Länk och tryck OK.

tillgänglighetsanpassa, Tillgänglighetsanpassa länkar i Acrobat Pro DC

Det skapar en Länk-tagg i taggträdet. Flytta <link>-taggen så att den hamnar före texten som är själva länken.

tillgänglighetsanpassa, Tillgänglighetsanpassa länkar i Acrobat Pro DC

Högerklicka på <Link>-taggen och välj Sök.

tillgänglighetsanpassa, Tillgänglighetsanpassa länkar i Acrobat Pro DC

I sökfönstret klickar du på dropmenyn och väljer Omärkta länkar.

tillgänglighetsanpassa, Tillgänglighetsanpassa länkar i Acrobat Pro DC

Klicka på Sök så blir den första omärkta länken som sökningen hittar markerad.

Klicka på Taggelement så skapar Acrobat en <Link – OBJR>-tagg.

tillgänglighetsanpassa, Tillgänglighetsanpassa länkar i Acrobat Pro DC

Om taggen inte hamnar på rätt plats flyttar du texten som är själva länken så att den hamnar inuti länk-taggarna (se bilden ovan).

Dags att se om man har tillgänglighetsanpassade länkar

Nu kan du köra en tillgänglighetskontroll och om du har gjort allting rätt får du en godkänd pdf.

tillgänglighetsanpassa, Tillgänglighetsanpassa länkar i Acrobat Pro DC
Slutresultatet – en tillgänglig pdf

När man gör en tillgänglighetskontroll i Acrobat får man ibland felet Taggade anteckningar (underkänt). Vi tar en titt på hur man kan tillgänglighetsanpassa länkar.


Vill du lära dig mer om PDF:er och Acrobat?

Vi har både klassrumskurser och distanskurser

>> Acrobat Grundkurs klassrum >> Acrobat Grundkurs distans


>> Skaffa Acrobat Pro DC här

Fler blogginlägg

Adobe Creative Cloud 2020 Juni uppdatering
Acrobat

Byta språk i ditt Adobe-program

Förr om åren, när man köpte Adobes program, valde man alltid om man vill köpa det på svenska eller engelska. Ofta var den engelska versionen lite billigare, troligen för att

Läs mer »