08 406 00 30 

Mediakurser

Textkonturer – så gör du

textkonturer

Textkonturer – så gör du

Textkonturer – så gör du

När du skickar dina tryckfärdiga pdf:er till ett tryckeri är chansen stor att tryckeriet som ber dig att göra om texten till textkonturer. Egentligen är det nästan alltid ett helt onödigt moment. Men en del tryckerier har gjort det till deras arbetssätt att alltid be om dokument där texten är textkonturer. I den här texten tänkte jag berätta om varför du inte ska konvertera text till textkonturer och hur du gör det om ändå måste för att någon insisterar på det.

Vad är textkonturer

, Textkonturer – så gör du
Bokstaven till höger är textkonturer – lägg märke till ankarpunkterna och vektorbanan

Jag kanske ska börja med att förklara vad en textkontur är för den som inte hört talas om uttrycket tidigare. En textkontur är ett tecken/bokstav/siffra som omvandlats från ett text-tecken till en vektorform som ser ut som ett text-tecken. Om man omvandlar text till textkonturer behövs det inte längre några teckensnitt eftersom tecknen omvandlats till former.

En av de missuppfattningar som finns kring text och pdf:er är att om den som öppnar en pdf måste ha alla teckensnitt som finns i dokumentet på den egna datorn. Sanningen är att InDesign och Illustrator alltid bäddar in teckensnitt i pdf:en så mottagaren behöver inte alls ha teckensnitten installerade.

När det är OK

Det finns ett litet undantag och det är om du använder ett teckensnitt där licensen för teckensnittet inte tillåter att det bäddas in i pdf:en. Det finns ett fåtal teckensnitt som har den begränsningen och då måste du omvandla texten till textkonturer. Bland dom teckensnitten finns det t.o.m. dom som förbjuder användningen av textkonturer i licensen och det gör teckensnittet nästintill oanvändbart. Mitt råd är att om du använder ett sånt teckensnitt, byt.

, Textkonturer – så gör du

En fullt vettig anledning till varför du kanske skulle vilja omvandla text till textkonturer kan vara att du vill redigera banorna i textkonturerna. Du kan omvandla en bokstav till nästan vad som helst genom att flytta ankarpunkterna på formen. Som jag ser det är det nästan enda tillfället som textkonturer har en plats.

, Textkonturer – så gör du

Varför du inte ska göra textkonturer

Det finns många skäl till varför du inte ska behöva göra textkonturer. Ett praktiskt sånt är det faktum att så fort du omvandlat din text är den inte text längre och kan inte redigeras. Du måste med andra ord vara helt säker på att du inte kommer behöva ändra något. Vid de tillfällen jag varit tvungen att skapa textkonturer har jag därför alltid gjort en kopia av texten och lagt utanför dokumentet, utifall att jag skulle behöva ändra något.

Ett annat skäl är att textkonturer försämrar textens typografiska kvalitet. Ett tecken i ett teckensnitt har normalt sett inbyggt en del ”intelligens”, särskilt när man ska skriva ut i låg upplösning. Allt sånt försvinner med textkonturer.

Det finns också en rad textattribut som försvinner med textkonturer eftersom de inte ingår i själva teckensnittet utan är en del av InDesign. Prova att använda genomstruken/understruken text eller fotnoter. Allt sånt försvinner när du omvandlar till textkonturer.

, Textkonturer – så gör du
Övre raden text, undre raden textkonturer

Dessutom ändrar sig tecknens utseende en aning. Inte så mycket, men om du zoomar in riktigt nära ser du skillnaden. Har du dessutom lagt en linjefärg på texten flyttar den linjen sig inåt på tecknet.

Sammanfattat är det bästa sättet att använda teckensnitt som tillåter inbäddning och låt InDesign/Illustrator bädda in det. Så nästa gång ett tryckeri begär att du ska göra textkonturer, säg nej och byt tryckeri.

När du ändå måste göra textkonturer

, Textkonturer – så gör du
Skapa textkonturer i InDesign

Du kanske inte har möjligheten att byta tryckeri och i slutändan får ge upp din kamp om att göra på rätt sätt. Då finns det flera olika sätt att skapa textkonturer och vi ska titta på dom här.

Den vanligaste metoden är att göra det direkt i InDesign/Illustrator. Det skiljer sig lite mellan InDesign och Illustrator.

I InDesign markerar du den text du vill omvandla. Gå till Text-menyn och välj Skapa textkonturer. Då omvandlas den markerade texten till konturer, alltså vektorformer.

I Illustrator kan du inte markera en del av en text utan du måste markera textramen och konvertera all text i ramen. Börja med att markera en textram, gå till Text-menyn och välj Skapa textkonturer. All text i ramen konverteras till konturer. Om din text är kopplad mellan flera textramar konverteras bara texten i den ram du markerat. Se upp så att texten inte flyttar sig i ramarna för även om många tror att textkonturer är exakt likadana som texten är det inte riktigt så.

Den största nackdelen med att göra textkonturer i textmenyn, förutom det jag beskrivit ovan, är att texten inte längre är redigerbar. Men det finns sätt att göra textkonturer och samtidigt bevara texten redigerbar. Använd inte funktionen Skapa textkonturer överhuvudtaget.

Förenkla, konvertera inte

Så här gör du i InDesign

För att göra textkonturer på ett smartare sätt skapar du först en anpassad förenklingsinställning. Gå till Redigera-menyn >> Förenklingsinställningar. Välj Hög upplösning i dialogrutan Förenklingsinställningar och klicka på Nytt. Bocka för Konvertera all text till textkonturer, döp din förinställning, klicka på OK och OK en gång till.

, Textkonturer – så gör du
Utgå från Hög upplösning

För att se till att den här förinställningen ska användas måste du lägga ett objekt med genomskinlighet på alla sidor eftersom förinställningen används endast på ritytor som innehåller genomskinlighet/transparens.

, Textkonturer – så gör du
Bocka för Konvertera all text till textkonturer

Ett objekt med genomskinlighet kan vara ett litet objekt med en färgton på 1% och en genomskinlighet på 1% och placera det objektet någonstans i dokumentet. Ingen kommer att kunna se det objektet när dokumentet trycks.

När du skapar din pdf väljer du pdf-inställning och en pdf-kompabilitet på Acrobat 4 och under Avancerat väljer du den förinställning för förenkling du precis skapat.

Så här gör du i Illustrator

Gå till Redigera-menyn och välj Förinställning för förenkling av genomskinlighet. Markera Hög upplösning och klicka på plus-symbolen för att skapa en ny förinställning. Där bockar du för Konvertera all text till konturer, döp din förinställning, klicka på OK och OK en gång till

, Textkonturer – så gör du
Utgå från Hög upplösning

För att se till att den här förinställningen ska användas måste du lägga ett objekt med genomskinlighet på alla ritytor eftersom förinställningen används endast på de ritytor som innehåller genomskinlighet/transparens.

, Textkonturer – så gör du
Bocka för Konvertera all text till konturer

Ett objekt med genomskinlighet kan vara ett litet objekt med en färgton på 1% och en genomskinlighet på 1% och placera det objektet någonstans i dokumentet. Ingen kommer att kunna se det objektet när dokumentet trycks.

När du skapar din pdf väljer du pdf-inställning och en pdf-kompabilitet på Acrobat 4 och under Avancerat väljer du den förinställning du precis skapat.

Genom att göra på det här sättet i InDesign och Illustrator bevarar man texten som redigerbar text samtidigt som man behåller möjligheten att skapa textkonturer när det behövs. Alla punkt och nummerlistor, understrykningar och annat blir kvar, både i pdf:en och i originaldokumentet.

Gör det ännu enklare i Acrobat

Du behöver inte ens göra det här i InDesign eller Illustrator. Varför inte göra det i Adobe Acrobat istället? Då behöver du inte ens skapa en förenklingsförinställning och lägga transparenta objekt på de sidor som har text som ska bli textkonturer.

, Textkonturer – så gör du
  1. Öppna PDF-filen i Acrobat.
  2. Klicka på verktyget Tryckproduktion.
  3. Klicka på Preflight
  4. Skriv ”konturer” i sökfältet på preflight-panelen
  5. En ”funktion” som heter Konvertera teckensnitt visas. Dubbelklicka på den.
  6. Acrobat frågar var filen ska sparas.
  7. Välj plats och spara så har du ett dokument där all text är textkonturer.
, Textkonturer – så gör du
Klicka på Preflight
, Textkonturer – så gör du
Sök efter konturer

Så även om det borde vara ett absolut undantag kommer ändå frågan ibland och då kan det vara bra att veta hur man skapar textkonturer på många olika sätt. Acrobat-metoden, om man har tillgång till Acrobat Professional är ju det absolut enklaste sättet.

Fler blogginlägg

innehållshandtag
InDesign

Innehållshandtaget i InDesign

Med innehållshandtaget kan du flytta en bild inne i bildramen utan att behöva byta till direktmarkeringsverktyget. Men innehållshandtaget kan ställa till en del problem också och man kan ta bort verktyget från InDesign.

Läs mer »
3D-fonter
Grafisk Design

3D-fonter text med djup

3D-fonter tar text till en ny dimension, bokstavligt talat! Det är typsnitt som har en tredimensionell form. I stället för platta bokstäver ger 3D-teckensnitt texten djup och dimension, vilket kan

Läs mer »