touchredigering

Omforma text med Touchredigering i Illustrator

Det är många som missat verktyget Touchredigering som kan hjälpa oss att skapa en mer intressant text. Visst finns det en del typsnittsfundamentalister som inte tycker att man får ändra utseendet på tecken som typsnittsdesigners lagt ner själ och hjärta på. Men andra ser möjligheterna med att kunna ge text ett annorlunda utseende samtidigt som […]

Omforma text med Touchredigering i Illustrator Läs mer »