wordpress 6.2

WordPress 6.2 är här

WordPress 6.2 är sista steget i fas 2 i den långsiktiga utvecklingsplanen för redigeringsgränssnittet Gutenberg och blockredigeraren lämnar officiellt betafasen. En stor del av den här uppdateringen handlar om blockteman och fokuserar på att förbättra gränssnittet och effektivisera redigeringsupplevelsen. Det är nödvändigt för än så länge har idén kring blockteman inte riktigt slagit igenom hos […]

WordPress 6.2 är här Läs mer »