tillgänglighetsanpassade länkar

Tillgänglighetsanpassa länkar i Acrobat Pro DC

När man ska tillgänglighetsanpassa ett pdf-dokument är det många detaljer som ska fungera. Ett av de fel som många har störst problem att fixa är fel på länk-taggarna. Man har skapat länken på rätt sätt i originalprogrammet, men länken blir ändå inte helt tillgänglig och vi får ett fel i tillgänglighetskontrollen. Att tillgänglighetsanpassa länkar är […]

Tillgänglighetsanpassa länkar i Acrobat Pro DC Läs mer »