Välj motiv Photoshop

Välj motiv – enkla markeringar i Photoshop

Alla som arbetat med kollage i Photoshop vet hur mycket arbete man måste lägga ner för att frilägga de objekt som ska ingå i kollaget. I många fall har inte trollstaven eller snabbval kunnat utskilja ett objekt från omgivningen då kontrasterna inte varit tillräckligt stora. Då har man blivit tvungen att använda ritstiftet eller snabbmask […]

Välj motiv – enkla markeringar i Photoshop Läs mer »