Färgrutebiblioteket

Färgrutebibliotek i Illustrator – så arbetar du med färger

Illustrator har fler alternativ för att lägga till färger till ett dokument än att bara blanda färger i panelen färger eller att använda någon av färgrutorna i panelen Färgrutor. Det finns en hel uppsättning av färgrutebibliotek som bara väntar på att komma till användning – om du bara vet var du ska klicka.