zoom-verktyget

Zoom-verktyget i InDesign

InDesign handlar om att lägga ut objekt i ett dokument med exakthet. Man placerar inte bilder nästan vid marginalens kant utan exakt på marginalen. Med zoomverktyget förstorar och förminskar du visningen i dokumentfönstret. Du kan kontrollera om något är exakt placerat i förhållande till något annat. Eller du kanske behöver titta närmare på en detalj …

Zoom-verktyget i InDesign Läs mer »