08 406 00 30 

Mediakurser

Spara i olika filformat i Illustrator

Filformat i Illustrator

Spara i olika filformat i Illustrator

Spara i olika filformat i Illustrator

När du arbetar i Illustrator finns det flera olika filformat att spara dina illustrationer som. Men det kan vara svårt att veta när och varför man ska välja olika filformat. Man kan börja att dela upp filformaten i två grupper. De som man kan spara och bevara redigeringsfunktionerna i Illustrator med och de filformat som är rena slutformaten, alltså de som man bara använder när man är färdig med ett dokument.

Filformat i Illustrator som bevarar redigeringsmöjligheterna

filformat i Illustrator, Spara i olika filformat i Illustrator

Det finns fyra vanliga grundläggande filformat som man kan spara som redigerbara filer är: AI, PDF, EPS och SVG. När man sparar i något av de formaten kan man också öppna dokumentet senare och fortsätta redigera. För att bevara redigeringsmöjligheten om man sparar som PDF eller SVG måste man ange det när man sparar i inställningarna.

Är man klar med illustrationen kan man också exportera dokumentet till olika slutformat. De formaten kan man inte öppna och redigera i Illustrator.

AI – bästa filformatet i Illustrator?

AI är Illustrators eget filformat och det bästa filformat i Illustrator. Man ska alltid spara Illustrator-dokument i AI-formatet om man ska öppna dokumentet igen och fortsätta redigera i Illustrator. Eller om man vill importera dokumentet till andra Adobe-program som Photoshop, InDesign och Acrobat. Arbetar man i layoutprogram som InDesign kan man t.o.m komma åt Illustrators lager inifrån InDesign. De flesta tryckerier och byråer föredrar också att du skickar alla filer i AI-formatet.

Enda gången du inte ska spara dina filer i AI-formatet är om du ska skicka dokumentet till någon som inte kan öppna Illustrators eget filformat.

Vad många inte känner till är att när du sparar ett dokument i AI-formatet så bakas det in en PDF-fil inuti AI-dokumentet. Det gör att man kan öppna och titta på AI-dokument, även om man inte har Illustrator. Det räcker med Adobe Reader eller en annan PDF-läsare för att läs.

För att spara ett Illustrator-dokument i AI-formatet går du till Arkiv >> Spara som och väljer Adobe Illustrator som format. Om du vill kunna öppna dokumentet med Adobe Reader eller en annan pdf-läsare ser du till att Spara en PDF-kompatibel fil är förbockat.

filformat i Illustrator, Spara i olika filformat i Illustrator

EPS – ett döende filformat i Illustrator

Så länge jag kan minnas har man alltid sparat Illustrator-dokument i EPS-formatet. Laddar man ner t.ex. logotyper från företags bildbanker är chansen stor att de är sparade i just EPS-formatet. Alla gjorde så förr om åren.

filformat i Illustrator, Spara i olika filformat i Illustrator

På senare år hör man dock allt oftare att EPS är ett döende format. Faktum är att det finns ingenting med en EPS fil som man inte kan göra med t.ex. en PDF istället. Men filformatet är inte helt dött, utan EPS är som en zombie som fortfarande vandrar runt, levande död, men som man i specifika fall fortfarande kan ha nytta av.

EPS är egentligen inte ett riktigt filformat utan en behållare där man kan lägga olika typer av objekt. Många tror att EPS-filer alltid är vektorgrafik, men man har alltid kunnat spara pixelbilder i Photoshop i EPS-formatet. Så EPS är ingen garanti för att dokumentet innehåller vektorgrafik. Tidigare var det väldigt vanligt när man skulle använda bilder i layoutprogram som QuarkXPress och InDesign.

Den enda anledningen till att det fortfarande kan finnas skäl till att spara sina dokument i EPS-formatet är att det finns program som Inkscape och Sketch som inte kan öppna och spara filer i Illustrators eget format, AI. Kanske finns det också fortfarande kvar en del arbetsflöden som endast kan hantera EPS-filer, men de håller på att försvinna.

Det enda tillfället när jag numera sparar filer I Illustrator i EPS-formatet är när jag ska skicka vidare dokumentet till någon annan och jag inte har en aning om vad de ska använda det till eller om de specifikt begär det.

Men om du behöver spara som EPS går du till Arkiv >> Spara som och väljer Illustrator EPS som format.

PDF – ett mångsidigt filformat i Illustrator

Ett AI-dokument innehåller också en PDF vilket gör det möjligt att granska ett Illustrator-dokument utanför Illustrator. Men man kan göra det precis omvända. Du kan också spara ett Illustrator-dokument som en PDF och om du använder förinställningen Illustrator-PDF bevaras redigeringsmöjligheterna. Inuti PDF-dokument gömmer sig också en AI-fil. Man kan alltid öppna och redigera PDF-filer med Illustrator.

För att spara ditt dokument som PDF går du till Arkiv >> Spara som. Där väljer du Illustrator-standard som förinställning. Kontrollera att Bevara Illustrators redigeringsmöjligheter är förbockat om du vill kunna redigera dokumentet senare.

filformat i Illustrator, Spara i olika filformat i Illustrator

Om du har flera ritytor och vill spara alla som separata pdf-filer kan du gå till Exportera >> Spara för skärmar. Bocka för vilka ritytor du vill exportera, ställ in önskat format till PDF och välj att Exportera. Det kan ta ett litet tag, men är värt väntan om du behöver separata pdf:er.

filformat i Illustrator, Spara i olika filformat i Illustrator

Filformat i Illustrator för webben

SVG – vektorgrafik för webben

Ett modernt sätt att exportera grafik som ikoner och logotyper för webben är genom att använda SVG-formatet. SVG är en förkortning av Scalable Vector Graphics och är ett XML-baserat språk.

Man kan använd andra filformat på webben som t.ex. JPG och PNG. Fördelen med SVG är att man bevarar vektorformatet vilket gör det möjligt att skala dokumentet, även på webben. Med CSS kan man redigera visningen av SVG-fil på webbsidan. SVG-filer har oftast också väldigt små filstorlekar, vilket är positivt på webben.

Det finns ett par sätt att spara som SVG. Man kan gå till Arkiv >> Spara som och välja SVG som filformat. Vill man kunna öppna och redigera filen senare med Illustrator ska man bocka för Bevara Illustrators redigeringsmöjligheter.

filformat i Illustrator, Spara i olika filformat i Illustrator

Man kan också gå till Arkiv >> Exportera >> Exportera som. Där väljer man SVG och att Exportera. Ställ in styling till Intern CSS. Det gör att det blir enkelt att påverka utseendet med CSS. Man kan klicka på Visa kod för att öppna koden i en textredigerare. Efter det kan du kopiera och klistra in koden i din HTML-fil eller klicka på OK för att spara ut bilden som en SVG-fil. Sparar du på det här sättet kan du inte öppna och redigera dokumentet i Illustrator.

filformat i Illustrator, Spara i olika filformat i Illustrator

JPEG – spara som pixelgrafik

För visa typer av dokument är det bäst att spara ut som en högupplöst JPEG-fil. Eftersom JPEG-filer är pixelgrafik behöver du skapa ditt dokument i ungefär samma storlek som du har tänkt att använda det. (JPG och JPEG är samma sak)

För att spara som JPEG går du till Arkiv >> Exportera >> Exportera som. Döp dokumentet och välj JPEG. Här kan du också välja om hur du hantera ritytor. Efter det går du vidare och bestämmer färgmodell och upplösning. Sparar du för tryck väljer du CMYK som färgmodell och 300 ppi som upplösning. Har du tänkt att använda dokumentet för skärm, t.ex. på webben väljer du 72 (vanligast) eller 150 ppi som upplösning och RGB som färgmodell.

filformat i Illustrator, Spara i olika filformat i Illustrator

PNG – genomskinlighet till webben

När du behöver spara bilder som innehåller genomskinlighet, t.ex. en logotyp eller ikon för användning på webben, ska du spara din AI-fil i PNG-formatet. För att stödja både standard och hög upplösning bör exportera din fil i olika storlekar. Du kan göra detta automatiskt när du sparar som PNG.

Gå till Arkiv >> Exportera >> Spara för skärmar. Välj de ritytor du vill exportera. Längst ner i dialogrutan kan du ställa in olika skalstorlekar för dokumentet. Du kommer få ut en bild för varje rityta och skalstorlek. När du gjort alla inställningar väljer du Exportera rityta.

filformat i Illustrator, Spara i olika filformat i Illustrator

>> Skaffa Illustrator med Adobe Creative Cloud

>> Skaffa Adobe Illustrator med Creative Cloud

Fler blogginlägg