08 406 00 30 

2023-09-23 05:12

Mediakurser

Redigera linjer med breddverktyget i Illustrator

breddverktyget

Redigera linjer med breddverktyget i Illustrator

Redigera linjer med breddverktyget i Illustrator

I panelen Linje kan du styra en linjes vikt, ändar och mellanrum för att skapa punkter eller streckade linjer. Med penselverktyget skapar du komplexa linjeutseenden som kan se ut som mönster, objekt, pennstreck eller penseldrag. Det finns ett verktyg till som du kan använda för att redigera linjer i Illustrator och det är Breddverktyget.

Rita en bana

Börja med en linjerad bana. Rita en bana på ritytan med ditt favoritverktyg. Det kan vara en form eller en frihandsbana gjord med ritstiftet eller pennan. Ange ett värde som är större än noll för banans linjebredd. Det är praktiskt om du kan se både Kontrollpanelen och panelen Linje (Fönster >> Linje) och det skadar inte med panelen Egenskaper heller.

 Jag har ritat en linje som är 5 pkt bred.

linje

Välj breddverktyget

För att ändra linjens bredd selektivt väljer du Breddverktyget i verktygsfältet eller tryck på Skift+W för att aktivera det.

breddverktyget symbol

Håll muspekaren över banan. Notera +-symbolen bredvid pekaren. Klicka och dra vinkelrätt utåt från banan eller inåt mot den. När du släpper upp musknappen har du lagt till en breddpunkt och ändrat bredden på banan. Drar du utåt buktar banan, inåt smalnar den.

Placera ytterligare breddpunkter genom att klicka och dra med Breddverktyget var som helst på banan, inklusive på befintliga fästpunkter och i ändarna. När du hovrar över slutet på en bana kan du se ett breddankare vid linjens ytterkanter redan innan du klickar. (Zooma in nära för att se breddankaret). Klicka och dra dessa breddankare direkt för att redigera banans ände. Du kan avsmalna änden hela vägen ner till en pkt, som du kan se på bilden nedan.

enpunktsbredd med breddverktyget

När du använder Breddverktyget ändras bredden som standard lika mycket på båda sidor om banan. Men om du bara vill ändra bredden på ena sidan håller du ned Option/alt-tangenten när du använder verktyget.

En breddpunkt ser inte ut som en ankarpunkt

Breddpunkter har mindre rombformade ankarpunkter som skiljer dem från vanliga fyrkantiga banankarpunkter. Du kan klicka och dra mittankaret för en breddpunkt eller mellan dess ankare för att flytta det längs banan. Breddpunkter kan inte korsa varandra när du flyttar dom.

Håll ned Option/Alt medan du drar en breddpunkt längs banan för att duplicera den. Du kan trycka på Delete eller Backsteg på tangentbordet för att ta bort en breddpunkt. Om du har aktiverat smarta stödlinjer (Visa >> smarta stödlinjer) kan du se breddpunktens värden enligt ovan när du hovrar över en breddpunkt.

Dubbelklicka på en breddpunkt för att visa dialogrutan Redigera breddpunkt, där du kan redigera bredder på båda sidor av banan exakt och välja om du vill justera närliggande breddpunkter för att underlätta övergångarna. När du arbetar i dialogrutan Redigera breddpunkt uppdateras ändringarna omedelbart på den markerade banan

redigera breddpunkt

Spara linjeprofilen

När du lägger till, flyttar och ändrar breddpunkter längs en bana ändrar du linjens profil. Du kan se resultatet av dessa ändringar på flera ställen när Breddverktyget eller något av markeringsverktygen är aktiva och banan är markerad.

Till höger om fältet Linjebredd i kontrollpanelen.

kontrollpanelen

Längst ned i panelen Linje där det heter Profil.

linjepanelen

I panelen Egenskaper där det heter Breddprofil

panelen egenskaper

På den plats där du kan se din linjebreddprofil kan även se alla andra profiler för Linjebredder. Längst ner finns en Spara-knapp.

fler linjeprofiler

Klicka på knappen Spara och namnge din profil.

panelen egenskaper

Om du har ändrat många breddpunkter visas profilminiatyren som en böljande form. Linjeprofiler sparas i programmet och blir tillgängliga för alla dina andra Illustrator-dokument.

Som du kan se är breddverktyget perfekt för att variera bredder på linjer och snabbt ge vanliga linjer och kurvor en egen karaktär och kontrast. Möjligheten att spara linjeprofiler ger också dig chansen att återanvända dina linjebreddprofiler.

>> Skaffa Illustrator med Adobe Creative Cloud

>> Skaffa Adobe Illustrator med Creative Cloud

Fler blogginlägg

Adobe Max
Grafisk Design

Anmäl dig till Adobe MAX 2023

Adobe MAX är världens största kreativitetskonferens. 2023 års upplaga kommer att äga rum i Los Angeles, Kalifornien, den 10-12 oktober. På konferensen kan kreatörer att lära sig nya färdigheter, bli

Läs mer »