08 406 00 30 

Mediakurser

Porträtt av text i Photoshop – så gör du

Bild i text

Porträtt av text i Photoshop – så gör du

Porträtt av text i Photoshop – så gör du

En känd person behöver inte många igenkänningspunkter för att alla ska kunna se vem en bild föreställer. Det faktumet kan vi använda när vi skapar ett porträtt som vi bygger upp enbart med bokstäver. Så jag ska prova att göra ett porträtt av kung Carl XVI Gustaf med hjälp av den metoden. Du kan så klart välja att göra ett porträtt av text på vem som helst, kändis eller icke-kändis. Effekten är rolig på vem du än använder den på.

Frilägg och lägg mot svart bakgrund

Börja med att välja en bild som är tydlig, kontrastrik och med god porträttlikhet. Jag hittade en bra bild på Wikipedia (som man fick ladda ner och redigera). En av Wikipedias grundprinciper är att dess innehåll ska vara fritt. (Till skillnad från många andra källor på och utanför Internet får du alltså återanvända Wikipedias material – utan att betala och utan att fråga om lov)

För att göra kontrasterna i bilden ännu tydligare har jag frilagt kungen med funktionen Markera och Maskera

porträtt av text, Porträtt av text i Photoshop – så gör du
porträtt av text, Porträtt av text i Photoshop – så gör du

Efter det har jag lagt kungen mot svart bakgrund i ett underliggande lager och sparat bilden och döpt den till kung1.psd. (Obs filformatet PSD).

Stäng inte bilden, utan spara en andra version till av samma bild och döp den andra versionen till karta.psd. (Även här är det viktigt att du sparar som PSD.)

porträtt av text, Porträtt av text i Photoshop – så gör du

Fortsätt arbetat med bilden som du döpte till karta.psd. För att kunna göra ett porträtt av text kan du använda filtret Förskjutning. Det gör du för att få texten att lägga sig efter konturerna i bilden. Om du skulle använda det filtret direkt på bilden skulle texten bli hackig. Därför ska vi först lägga på oskärpa på fotografiet med hjälp av filtret Gaussisk oskärpa. På så sätt tonar man ner de små detaljerna och får bara kvar ljus och skugga. Ta inte i för mycket, men dimma ut detaljerna något.

porträtt av text, Porträtt av text i Photoshop – så gör du

Glöm inte att kontrollera att du står på rätt lager när du lägger på oskärpan, det är fotografiet som ska bli oskarpt. När du är klar sparar du och stänger bilden karta.psd.

Då kan du öppna den första kopian av bilden igen, alltså den du döpte till kung1.psd.

Dags att lägga till texten

Rita ut en textruta som fyller hela bilden och skriv in den text vi ska använda. Använd vit textfärg. I det här fallet passar det alldeles utmärkt att skriva Kung Carl XVI Gustaf om och om igen. Det blir grunden till vårt porträtt av text.

porträtt av text, Porträtt av text i Photoshop – så gör du

Den här tekniken fungerar bäst om du har ganska liten text i fet stil så att den fyller ut bra på sidan. Sätt också texten till marginaljusterad och knip gärna texten en aning så att tecknen hamnar lite tätare varandra.

Kopiera textlagret (för säkerhets skull) och sen rastrerar du lagret med originaltexten under Lager >> Rastrera >> Text. På så sätt omvandlar du text till vanliga pixlar.

porträtt av text, Porträtt av text i Photoshop – så gör du

Gå sen till Filter >> Förvrängning >> Förskjutning. Du kan börja testa med standardinställningarna som är horisontell förvrängning 10 och vertikal 10. (Beroende på din bild får du kanske testa olika varianter av inställningar). Klicka på OK och leta upp den andra bilden som du sparade med oskärpa. Den du döpte till karta.psd.

porträtt av text, Porträtt av text i Photoshop – så gör du

Nu ser du att texten lägger sig omkring konturerna. Hur mycket beror på vilka inställningar du gjorde med förskjutningen-

Nästa steg är att skapa en markering av den rastrerade texten. Tryck ner Cmd (Mac) Ctrl (Win) och klicka på lagret med texten (klicka ovanpå minatyrbilden i lagerpanelen). Efter det behöver du inte längre det lagret utan dy kan gömma det rastrerade lagret genom att avaktivera ögat i lagerpanelen.

Omvandla text till porträtt av text

Med markeringen fortfarande aktiv går du till lagret med originalbilden. Tryck ner Cmd + j (Mac) Ctrl + j (Win) för att skapa ett nytt lager från markeringen.

Eftersom lagret på kungen har svart bakgrund kommer texten bara att synas i porträttet. Har du fortfarande tänt lagret med porträttbilden kan du släcka det lagret nu. Då ser du att de små bokstäverna är fyllda med fotografiet.

porträtt av text, Porträtt av text i Photoshop – så gör du

Om du vill ljusa upp texten något kan du ställa dig på lagret med texten och sen använda justeringslagret Nivåer för att ljusa upp texten något. Ta inte i för mycket bra för då blir texten helt vit och det blir svårare att se vem porträttet föreställer.

porträtt av text, Porträtt av text i Photoshop – så gör du

Porträtt av text med övertoning

Där har vi slutresultatet. Om du vill addera något ytterligare kan du alltid testa att göra en övertoning på bakgrunden.

porträtt av text, Porträtt av text i Photoshop – så gör du

Fler blogginlägg

3D-fonter
Grafisk Design

3D-fonter text med djup

3D-fonter tar text till en ny dimension, bokstavligt talat! Det är typsnitt som har en tredimensionell form. I stället för platta bokstäver ger 3D-teckensnitt texten djup och dimension, vilket kan

Läs mer »