08 406 00 30 

Mediakurser

Ordmellanrum – så gör du i InDesign

Ordmellanrum

Ordmellanrum – så gör du i InDesign

Ordmellanrum – så gör du i InDesign

Avståndet mellan ord i en text är en av de typografiska detaljer som tas för givet av de flesta. Man tänker knappt på ordmellanrum.De flesta människor tror att avståndet mellan ord i en standardordbehandlare alltid bestäms av teckensnittsdesignern. Det är inte alltid fallet, vare sig det gäller på papper eller bildskärm. Mycket beror på kvaliteten på teckensnittet.

Avstånden mellan ord är viktigt eftersom det påverkar läsbarheten. Avståndet mellan ord bör inte vara för litet så att ord nästan löper in i varandra. Men det bör inte heller vara så stort att mellanrummet avbryter rytmen i läsningen.

ordmellanrum, Ordmellanrum – så gör du i InDesign
Skillnader i ordmellanrum påverkar läsbarheten

En bra tumregel för ordavståndet i text är att det bör vara ungefär så stort som bredden på den gemena bokstaven n eller o. Avståndet bör alltid stå i proportion till textens bredd. I ett smalt eller kondenserat teckensnitt blir mellanrummet mindre och i ett bredare teckensnitt större.

Ändra ordmellanrummet med inställningar

Ordavståndet i ett teckensnitt är ett förutbestämt värde för varje teckensnitt. Men det kan ändå ändras i program som InDesign, Illustrator eller Photoshop. Varför skulle man då behöva göra detta?

En del kommersiella teckensnitt har ett ganska stort automatiskt ordavstånd, vilket kan minska läsbarheten. När så är fallet, kan man förändra och på så ätt förbättra mellanrummet. Man kan sätta ordmellanrummet till 80-85% av det rekommenderade, eller till det värde som förbättrar den övergripande textlayouten och läsbarheten.

Man kan justera avståndet mellan ord i de flesta ordbehandlingsprogram. Inställningen för ordavstånd fungerar för alla typer av text, inte bara marginaljusterad text.

Så här gör du

Markera upp den text du vill justera ordmellanrummen i. För att komma till panelen Justera går du upp på den lilla pilen längst upp till höger i kontrollpanelen, till höger om symbolen som ser ut som en blixt. Eller så använder du kortkommando Kommando + Skift + Alt + J (Mac) eller Ctrl + Skift + Alt + J (Windows) för att få upp panelen Justera.

ordmellanrum, Ordmellanrum – så gör du i InDesign
Hitta panelen Justering längst upp till höger i InDesign

Ange ett värde för Ordmellanrum i fältet Önskat, rutan i mitten. Värdet är en procentuell andel av originalvärdet som är 100%. Vill du ha ett tätare mellanrum mellan ord väljer du ett lägre procenttal, vill du ha ett större mellanrum väljer du ett högre procenttal. Den önskade procentsatsen måste vara ett värde mellan det minsta och högsta värdet så eventuellt måste du ändra även de värdena, även fast de bara påverkar text som är marginaljusterad.

ordmellanrum, Ordmellanrum – så gör du i InDesign
Ändra värdet i rutan för önskat

Om du använder styckeformat i texten kan du använda samma inställningar för ordmellanrum inne i Styckeformatet. På så sätt får du samma ordmellanrum på alla ställen i texten där du använder det styckeformatet.

ordmellanrum, Ordmellanrum – så gör du i InDesign
Samma inställningar finns så klart också som styckeformat

Tänk på att alltid bocka för Förhandsvisa i dialogrutan så att du direkt ser hur dina inställningar påverkar texten innan du godkänner dom.

Ordmellanrum för rubriker

När text blir större, som i t.ex. rubriker blir det optiska utrymmet, alltså det ordmellanrum som vi upplever, mellan ord större. Därför är det kanske oftast i rubriker som vi ändrar inställningarna för mellanrum mellan tecken eller ord. Det här gäller särskilt när man använder ett teckensnitt som främst är avsett för mindre text, som vanlig brödtext. Men man kan även använda det för större storlekar i rubriker.

ordmellanrum, Ordmellanrum – så gör du i InDesign
Ju större texten är, desto större ordmellanrum upplever vi

När texten blir större upplever man också oftare att ordmellanrummen ser ojämna ut p.g.a olika teckens former. Som exempel har bokstäver som A, Å, Ä, T och F mer tomt utrymme omkring sig vilket gör att ordmellanrummet ser större ut om orden börjar eller slutar med något av de tecknen. Det kan man korrigera genom de kerningsinställningar vi hittar uppe i InDesigns kontrollpanel. 

ordmellanrum, Ordmellanrum – så gör du i InDesign
Vissa teckens utformning gör att vi upplever olika ordmellanrum i rubriker. Ändra det med kerning

Kortkommandon

I InDesign kan du med kortkommandon snabbt göra lokala ändringar för ordmellanrum. Det finns kortkommandon för att justera lokala ord avstånd snabbt och enkelt:

  • Markera de ord du vill minska mellanrummet mellan. Tryck Kommando + Alt + Delete (Mac), Ctrl + Alt + Backsteg (Windows) för att minska ordavståndet med 20/1000 fyrkantsblanksteg.
  • Tryck på Ctrl + Kommando + Alt + \ (Mac), Ctrl + Alt + \ (Windows) för att öka ordavstånd genom 20/1000 fyrkantsblanksteg.
  • Lägg till Shift för att öka/minska ordavstånd med 5 ggr mer.

(Obs! Ett fyrkantsblanksteg motsvarar textens storlek. Om texten är 12 pkt är ett fyrkantsblanksteg 12 punkters bredd.)

Det var en kort genomgång kring betydelsen av ordmellanrum. Vad man bör tänka på och hur man kan ändra mellanrum mellan ord. Både i längre brödtexter i dialogrutan Justera och i rubriker genom Kerning.


>> Läs mer om Creative Cloud

Fler blogginlägg