08 406 00 30 

Mediakurser

Omforma text med Touchredigering i Illustrator

touchredigering

Omforma text med Touchredigering i Illustrator

Omforma text med Touchredigering i Illustrator

Det är många som missat verktyget Touchredigering som kan hjälpa oss att skapa en mer intressant text. Visst finns det en del typsnittsfundamentalister som inte tycker att man får ändra utseendet på tecken som typsnittsdesigners lagt ner själ och hjärta på. Men andra ser möjligheterna med att kunna ge text ett annorlunda utseende samtidigt som texten fortfarande är fullt redigerbar. Vi tar en titt på hur verktyget Touchredigering fungerar.

touchredigering, Omforma text med Touchredigering i Illustrator
Vi börjar med den här texten

Verktyget touchredigering ligger tillsammans med de andra textverktygen i verktygsfältet. Du kan också komma åt verktyget genom att kortkommandot Skift + T.

touchredigering, Omforma text med Touchredigering i Illustrator

Illustrator visar en avgränsande ram med små cirklar i hörnen. En cirkel är fylld med en färg, de andra cirklarna är tomma.

touchredigering, Omforma text med Touchredigering i Illustrator

Det här kan du göra med verktyget Touchredigering

Dra det nedre vänstra handtaget (den färgade cirkeln) för att flytta ett tecken uppåt, nedåt, åt vänster och åt höger. Du kan också bara dra själva tecknet för att flytta det. Om du flyttar den sista bokstaven i ett ord kan du dra åt vänster för att överlappa föregående tecken, men du kan inte gå i motsatt riktning.

Dra det övre vänstra handtaget uppåt eller nedåt för att skala ett tecken vertikalt.

touchredigering, Omforma text med Touchredigering i Illustrator
Stretcha tecken
touchredigering, Omforma text med Touchredigering i Illustrator

Dra det nedre högra handtaget för att skala ett tecken horisontellt.

touchredigering, Omforma text med Touchredigering i Illustrator
Stretcha text horisontellt
touchredigering, Omforma text med Touchredigering i Illustrator

Dra det övre högra handtaget för att skala upp eller ned tecknet proportionellt.

touchredigering, Omforma text med Touchredigering i Illustrator
touchredigering, Omforma text med Touchredigering i Illustrator
touchredigering, Omforma text med Touchredigering i Illustrator

Klicka och dra cirkeln ovanför begränsningsrutan för att rotera ett tecken.

touchredigering, Omforma text med Touchredigering i Illustrator
touchredigering, Omforma text med Touchredigering i Illustrator
touchredigering, Omforma text med Touchredigering i Illustrator
Rotera tecken med verktyget Touchredigering
touchredigering, Omforma text med Touchredigering i Illustrator

Oavsett vilka omvandlingar du tillämpar med verktyget Touch Type förblir texten levande. Så du kan ändra teckensnitt, tillämpa olika utseende eller redigera texten utan att förlora dina kreativa förändringar

Fler möjligheter med verktyget Touchredigering

Du kan också kombinera den här tekniken med andra funktioner och verktyg i Illustrator.

Förvräng texten med verktyget Touchredigering. Markera en annan del av texten och använd pipetten för att kopiera förvrängningen till andra delar av texten. Det är bara att klicka med pipetten på den del av texten du vill kopiera.

touchredigering, Omforma text med Touchredigering i Illustrator
touchredigering, Omforma text med Touchredigering i Illustrator

>> Skaffa Illustrator med Adobe Creative Cloud

>> Skaffa Illustrator med Creative Cloud

Fler blogginlägg