08 406 00 30 

2023-09-23 07:36

Mediakurser

Omforma text med Touchredigering i Illustrator

touchredigering

Omforma text med Touchredigering i Illustrator

Omforma text med Touchredigering i Illustrator

Det är många som missat verktyget Touchredigering som kan hjälpa oss att skapa en mer intressant text. Visst finns det en del typsnittsfundamentalister som inte tycker att man får ändra utseendet på tecken som typsnittsdesigners lagt ner själ och hjärta på. Men andra ser möjligheterna med att kunna ge text ett annorlunda utseende samtidigt som texten fortfarande är fullt redigerbar. Vi tar en titt på hur verktyget Touchredigering fungerar.

text original
Vi börjar med den här texten

Verktyget touchredigering ligger tillsammans med de andra textverktygen i verktygsfältet. Du kan också komma åt verktyget genom att kortkommandot Skift + T.

verktyget touchredigering

Illustrator visar en avgränsande ram med små cirklar i hörnen. En cirkel är fylld med en färg, de andra cirklarna är tomma.

touchredigering

Det här kan du göra med verktyget Touchredigering

Dra det nedre vänstra handtaget (den färgade cirkeln) för att flytta ett tecken uppåt, nedåt, åt vänster och åt höger. Du kan också bara dra själva tecknet för att flytta det. Om du flyttar den sista bokstaven i ett ord kan du dra åt vänster för att överlappa föregående tecken, men du kan inte gå i motsatt riktning.

Dra det övre vänstra handtaget uppåt eller nedåt för att skala ett tecken vertikalt.

Stretcha tecken
touchredigering stretcha

Dra det nedre högra handtaget för att skala ett tecken horisontellt.

stretcha bredd med touchredigering
Stretcha text horisontellt
stretcha bredd med touchredigering

Dra det övre högra handtaget för att skala upp eller ned tecknet proportionellt.

skala proportionerligt

Klicka och dra cirkeln ovanför begränsningsrutan för att rotera ett tecken.

rotera tecken
rotera tecken
rotera tecken
Rotera tecken med verktyget Touchredigering
rotera tecken med touchredigeringsverktyget

Oavsett vilka omvandlingar du tillämpar med verktyget Touch Type förblir texten levande. Så du kan ändra teckensnitt, tillämpa olika utseende eller redigera texten utan att förlora dina kreativa förändringar

Fler möjligheter med verktyget Touchredigering

Du kan också kombinera den här tekniken med andra funktioner och verktyg i Illustrator.

Förvräng texten med verktyget Touchredigering. Markera en annan del av texten och använd pipetten för att kopiera förvrängningen till andra delar av texten. Det är bara att klicka med pipetten på den del av texten du vill kopiera.

kopiera effekt med pipetten
kopiera effekt med pipetten

>> Skaffa Illustrator med Adobe Creative Cloud

>> Skaffa Illustrator med Creative Cloud

Fler blogginlägg

Adobe Max
Grafisk Design

Anmäl dig till Adobe MAX 2023

Adobe MAX är världens största kreativitetskonferens. 2023 års upplaga kommer att äga rum i Los Angeles, Kalifornien, den 10-12 oktober. På konferensen kan kreatörer att lära sig nya färdigheter, bli

Läs mer »