08 406 00 30 

Mediakurser

Omforma sekvens igen enskilt i InDesign

omforma sekvens Indesign

Omforma sekvens igen enskilt i InDesign

Omforma sekvens igen enskilt i InDesign

Har du sett funktionen Omforma sekvens igen enskilt i InDesign? Vad betyder det egentligen? Funderar du över hur du kan bestämma storleken på ett objekt i ett InDesign-dokument och sen göra om alla objekt till exakt samma mått med ett enda kommando? Det är möjligt med funktionen ”Omforma sekvens igen enskilt”

Börja med att rita ut flera objekt i olika storlekar på en sida. I mitt exempel har jag gjort fyra bildramar och efter det monterar jag in en bild i varje bildram.

Omforma sekvens igen enskilt, Omforma sekvens igen enskilt i InDesign

Markera alla bilder på en gång och välj Fyll ram proportionellt så att alla bilder anpassar sig till ramens storlek. Ofta kan du göra samma sak på flera ställen i InDesign. Du kan välja det här både i Objektmenyn under Passning >> Fyll ram proportionellt. Eller så kan du anpassa bilden till ramen i kontrollpanelen eller i panelen Egenskaper i gruppen Rammontering.

Omforma sekvens igen enskilt, Omforma sekvens igen enskilt i InDesign

Autoanpassa bilder

Kontrollera att alla bilder fortfarande är markerade och gå sen till kontrollpanelen (eller panelen Egenskaper) och bocka för Autoanpassa. Du hittar det precis under knappen för Fyll ram proportionellt. Det gör att bilderna kommer att autoanpassa sig storleksmässigt oavsett vilken storlek bildramarna kommer att få.

Omforma sekvens igen enskilt, Omforma sekvens igen enskilt i InDesign

När inställningarna för bildramarna är klara markerar man en av bilderna, i mitt fall bilden längst upp till vänster. Men det spelar ingen roll vilken av bilderna du väljer. Med bilden markerad går du upp i kontrollpanelen och ändrar bildramens bredd och höjd till den storlek du önskar. Jag valde 75×75 mm. Även här kan du göra samma sak på flera ställen. Om du använder panelen Egenskaper hittar du samma inställning där.

Omforma sekvens igen enskilt, Omforma sekvens igen enskilt i InDesign
Kontrollpanelen
Omforma sekvens igen enskilt, Omforma sekvens igen enskilt i InDesign
Panelen Egenskaper

Dags att Omforma sekvens igen enskilt

Med storleken på den första bildramen klar avmarkerar du den första bildramen och markerar istället alla andra bildramar som du vill storleksförändra. Sen går du upp till Objekt >> Omforma igen >> Omforma sekvens igen enskilt. Då upprepas storleksförändring du precis gjorde på den första bildramen på alla bildramar du markerat.

Omforma sekvens igen enskilt, Omforma sekvens igen enskilt i InDesign

Kanske tycker du att innehållet i bildramarna hamnar fel när du ändrar storlekarna? Du kan så klart själv flytta bilderna i ramarna med direktmarkeringsverktyget (den vita pilen). Men testa gärna funktionen för innehållsmedveten passning. Då använder InDesign AI för att analysera bildernas innehåll och passar innehållet efter utseendet. Det blir inte perfekt varje gång, men i det här exemplet tycker jag att InDesign gjorde ett bra jobb.

Omforma sekvens igen enskilt, Omforma sekvens igen enskilt i InDesign
Innehållsmedveten passning

När bilderna är storleksförändrade kan du använda panelen Justera för att lägga bilder rakt i kant efter varandra. Markera två bilder i taget och justera i överkant och i höger/vänsterkant. Du kan också dra bilderna själv och ta hjälp av de dynamiska stödlinjer. (De gröna linjer som dyker upp när du flyttar objekt).

Omforma sekvens igen enskilt, Omforma sekvens igen enskilt i InDesign
Justera i över/underkant och vänster/högerkant

Ställ in det mellanrum du vill att bilderna ska ha mellan varandra med funktionen Använd avstånd. Efter det använder du Fördela mellanrum horisontellt och vertikalt tills du uppnår önskat resultat.

Omforma sekvens igen enskilt, Omforma sekvens igen enskilt i InDesign

Då har du skapat en kvadrat med fyra lika stora bilder som har samma mellanrum mellan varandra.

Omforma sekvens igen enskilt, Omforma sekvens igen enskilt i InDesign

>> Skaffa InDesign med Adobe Creative Cloud

Fler blogginlägg

innehållshandtag
InDesign

Innehållshandtaget i InDesign

Med innehållshandtaget kan du flytta en bild inne i bildramen utan att behöva byta till direktmarkeringsverktyget. Men innehållshandtaget kan ställa till en del problem också och man kan ta bort verktyget från InDesign.

Läs mer »
3D-fonter
Grafisk Design

3D-fonter text med djup

3D-fonter tar text till en ny dimension, bokstavligt talat! Det är typsnitt som har en tredimensionell form. I stället för platta bokstäver ger 3D-teckensnitt texten djup och dimension, vilket kan

Läs mer »