08 406 00 30 

Mediakurser

Kurs Att skriva med AI i praktiken

Lär dig skriva med AI på rätt sätt

Kurs Att skriva med AI – finns både som klassrumskurs / livestream och distanskurs

Lär dig hur du använder AI i ditt skrivande för att skapa effektiva och kreativa texter. Kursen är perfekt för dig som vill utveckla dina skrivkunskaper eller som vill få hjälp med att skriva och förbättra dina texter för ditt företag.

Kursinnehåll

 • Hur du använder ChatGPT och Google Bard
 • Bästa verktyg just nu för skapande av texter
 • Kom igång med ChatGPT
 • ChatGPT version 3.5 eller 4
 • Kom igång med Google Bard
 • Tips när du ska använda AI och inte
 • Vad kan AI göra
 • Etiska aspekter med AI att tänka på
 • Faktagranskning
 • Mänskliga och artificiella intelligensers förmåga att generera text
 • Fördelar med AI
 • Begränsningar med AI
 • Fördelar med människor som skriver texter
 • Begränsningar med människor som skriver texter
 • När ska en människa skriva dina texter
 • Praktiska exempel på att skriva olika texter
  • artiklar
  • nyhetsbrev
  • ideer på rubriker och innehåll
  • sociala medier
  • annonser
  • seo optimerad text
 • Skriv en avancerad prompt för bättre resultat
 • Hitta sökord till företaget
 • Skriv vassare rubriker till ditt innehåll
 • Förnya innehåll med AI
 • Optimera läsbarheten med AI
 • Analysera konkurenters texter för att få hjälp med egna
 • Analysera eventuella luckor i mina texter
 • Skriv texter anpassade efter ditt företags tonalitet och stil
 • Utbilda ditt team om och hur ni använder AI i företaget
 • Skapa mallar för dina promptar som fungerar bra

För vem

Kursen lär dig hur AI kan förbättra ditt skrivande, oavsett om du är marknadsförare, copywriter, journalist eller bara älskar att skriva.

Kursens mål

Deltagarna ska kunna använda AI-verktyg och tekniker för att förbättra sin skrivförmåga.

Workshopdator (klassrumskurs)

Dator finns på plats. Du kan välja att låna Mac eller Windows som workshopdator på våra kurser. Valet görs i bokningsformuläret.

Små grupper

Max antal deltagare på våra kurser är endast 8 personer.

Nästa steg

Kurs AI i Marknadsföring

Kursledaren

Våra kursledare arbetar aktivt som frilansare både med utbildning och reklamproduktion. Vi har varit aktiva i branschen sedan mitten av 90-talet och har lång erfarenhet. Vi är Adobe Certifierade Instruktörer och Experter vilket innebär djupa och avancerade kunskaper inom Adobes programvaror.

Har du frågor?

Om du undrar över någonting är du välkommen att kontakta oss på telefon 08 406 00 30 eller info@mediakurser.se

Relaterade kurser

Kurs Att skriva med AI i praktiken

kurs figma xd klassrumskurs | distansutbildning figma xd | figma xd kurs distans | figma xd utbildning distans