08 406 00 30 

Mediakurser

InDesigns inställningar – en snabbguide

indesigns inställningar

InDesigns inställningar – en snabbguide

InDesigns inställningar – en snabbguide

InDesign har många inställningar som styr hur programmet ser ut och beter sig. I grunden passar inställningarna bra för de flesta användare. Men det kan vara bra att veta vilka inställningar som finns så att man hittar dom när man behöver göra en förändring. Det här är ingen fullständig guide över samtliga av InDesigns inställningar. Men vi tipsar om några inställningar som kanske kan vara intressanta att ändra för att kunna arbeta ännu effektivare.

Var hittar vi InDesigns inställningar?

Var vi hittar inställningarna är en av få saker som fortfarande skiljer versionerna för Mac och Windows åt. Mac-datorer har en InDesign-meny längst till vänster i menyraden och där hittar vi inställningarna. I Windows finns ingen InDesign-meny utan vi hittar istället inställningar längst ner i Redigera-menyn. Men även fast de ligger på en annan plats så är det samma inställningar.

indesigns inställningar, InDesigns inställningar – en snabbguide

Inställningar på Mac

indesigns inställningar, InDesigns inställningar – en snabbguide

Inställningar på Windows

Dokumentspecifika inställningar

Ett problem med InDesigns inställningar är att vissa inställningar gäller hela programmet, andra bara de dokument man har öppet. Det är inte heller utmärkt någonstans i programmet. Därför är det utmärkt i den här guiden vilka inställningar som enbart är dokumentspecifika.

Det finns ett sätt att göra dokumentspecifika inställningar till programinställningar som kommer att användas till alla nya dokument i InDesign.

  1. Öppna InDesign utan att ha något dokument öppet.
  2. Gå till Inställningar och ändra det du vill ställa in.
  3. Stäng InDesign så sparas alla inställningar som du gjort som standardinställningar
  4. Öppna InDesign igen och alla nya dokument får de nya inställningarna.

InDesigns inställningar – en snabbgenomgång.

Obs! De inställningar som bara är dokumentspecifika har gul text och har lila inramning.

Allmänt – Under de allmänna inställningarna kan man byta dialogruta för ”Nytt dokument” till det gamla utseendet som tar mindre plats på skärmen. Kan vara praktiskt för mindre skärmar. Vill man att bilder automatiskt ska använda innehållsmedveten passning när man monterar kan man aktivera den funktionen. Innehållsmedveten anpassning betyder att InDesign analyserar bilden och visar det som ai-motorn tror är mest intressant att visa.

indesigns inställningar, InDesigns inställningar – en snabbguide

Gränssnitt – Här kan vi byta gränssnitt från det mörkgråa standardutseendet till ett ljusare eller mörkare. Har du problem med prestandan p.g.a. äldre dator kan du testa att dra reglaget längst för Handverktyget åt vänster.

indesigns inställningar, InDesigns inställningar – en snabbguide

Skalförändring av gränssnittet – En av de senaste nyheterna i InDesign är att man kan skalförändra gränssnittet i InDesign. Verktyg, text och andra element kan bli större än standardutseendet. Bra för den som har liten skärm eller dålig syn. För att ändringarna ska slå igenom måste du starta om InDesign.

indesigns inställningar, InDesigns inställningar – en snabbguide

Inställningar för text

Text – Här är de flesta inställningar aktiverade. Kanske kan Använd radavstånd för hela stycken vara en inställning som passar många?

indesigns inställningar, InDesigns inställningar – en snabbguide

Avancerad text – De viktigaste inställningarna här är nog att du kan ändra hur mycket nedsänkt text ska sänkas ner och upphöjd text ska höjas upp.

indesigns inställningar, InDesigns inställningar – en snabbguide

Disposition – Här kan du få hjälp med färgmarkering för vanliga fel i dokumenten (samtliga inställningar är dokumentspecifika).

indesigns inställningar, InDesigns inställningar – en snabbguide

InDesigns inställningar för mått och stödlinjer

Måttenheter och skalsteg – Ändra måttenheter för text och andra objekt. Om du flyttar objekt genom att markera och flytta med piltangenterna kan du också ha nytta av att ändra tangentstegen till mindre mått. Baslinjeförskjutning och Storlek/radavstånd kan vara 1 pkt och Kerning/spärrning 10 (samtliga inställningar är dokumentspecifika).

indesigns inställningar, InDesigns inställningar – en snabbguide

Stödraster – Gör inställningar för baslinjestödrastret om du använder det för att text ska ligga rakt mellan spalter (samtliga inställningar är dokumentspecifika).

indesigns inställningar, InDesigns inställningar – en snabbguide

Stödlinjer och monteringsbord – Byt färg på stödlinjer för att bättre se de stödlinjer du behöver använda i ett dokument.

indesigns inställningar, InDesigns inställningar – en snabbguide

Inställningar för stavningskontroll

Lexikon – Kontrollera att lexikonet är inställt på språket i ditt dokument så att du får korrekt rättstavning och avstavning.

indesigns inställningar, InDesigns inställningar – en snabbguide

Stavning – Gör inställningar för rättstavningsfunktionen (som standard måste du aktivera rättstavning i Redigera-menyn)

indesigns inställningar, InDesigns inställningar – en snabbguide

Automatisk korrigering – Skapa en egen lista med ord som du ofta stavar fel och hur de egentligen ska stavas. Kan vara praktiskt att använda om du ofta behöver skriva ut långa namn som har en kortare variant som förkortning.

indesigns inställningar, InDesigns inställningar – en snabbguide

Prestanda och övriga inställningar

Anteckningar – Om du använder anteckningar kan du påverka utseendet och funktioner här

indesigns inställningar, InDesigns inställningar – en snabbguide

Spåra ändringar – I InDesign kan du spåra ändringar i dokument och här kan du göra inställningar för hur ändringar ska markeras.

indesigns inställningar, InDesigns inställningar – en snabbguide

Visning av textbehandlaren – Textbehandlaren är ett separat fönster för att redigera text utan att bli distraherad grafiska element. Använder du texxtbahandlaren kan du byta utseendet på text i textbehandlaren så att det passar din smak.

indesigns inställningar, InDesigns inställningar – en snabbguide

Visningsprestanda – Här styr du i vilken kvalitet som pixelgrafik, vektorgrafik och genomskinlighet ska visas. Som standard visas grafik i låg upplösning.

indesigns inställningar, InDesigns inställningar – en snabbguide

GPU-prestanda – Här kan du stänga av/på om du vill använda datorns grafikkort för högre prestanda. Jag brukar stänga av funktionen Animerad zoomning som jag inte tycker ger några fördelar utan det andra sättet att zooma är mer exakt och precist.

indesigns inställningar, InDesigns inställningar – en snabbguide

Utseende för svart – Normalt sett ska Övertryck vara aktiverat. Det betyder att svart färg trycks ovanpå andra färger. Men får du problem med svarta färgplattor som släpper igenom visning av underliggande objekt kan du stänga av övertryck i enstaka dokument.

indesigns inställningar, InDesigns inställningar – en snabbguide

Filhantering – Vill du skapa länkar när du monterar Word och Excel-dokument kan du göra det här.

indesigns inställningar, InDesigns inställningar – en snabbguide

Urklippshantering – Styr hur inklistring och kopiering ska fungera

indesigns inställningar, InDesigns inställningar – en snabbguide

Det var en kort genomgång av Indesigns inställningar. De flesta behöver aldrig göra några förändringar, men det kan vara bra att veta vad man kan göra, när man behöver det.


Fler blogginlägg