Mediakurser

KLASSRUM – LIVESTREAM – DISTANS

Kurs Microsoft Excel för ekonomer

Lär dig just det som ekonomer har nytta av i sitt dagliga arbete

Kurs Excel för Ekonomer – den här kursen i Excel finns både som klassrumkurs / livestream och distanskurs.

En unik kurs för dig som arbetar med ekonomi och har behov av Excel i arbetet. Vi fokuserar på de delar som gynnar dig som ekonom i dagliga arbetet. Kursen ger dig kunskap om de mest användbara funktionerna och förståelse över hur de är uppbyggda.

Grundläggande funktioner

 • Summera med enklare formler
 • Lägg till inkomster och räkna ut resultatet
 • Räkna ut procent
 • Räkna med moms och #VÄRDEFEL
 • Introduktion till formler
 • Standardformler Autosumma, Max och Min, Medel och Antal
 • Autofyll och kopiera celler
 • Absoluta och relativa cellreferenser

Bra att kunna för ekonomer

 • Kantlinjer och kopiera till en ny flik
 • Lägg till flera rader och kolumner på flera flikar samtidigt
 • Summera över fler flikar
 • Cellformat
 • Villkorsstyrd formatering och egna format
 • Egna talformat
 • Gruppera
 • Delsumma
 • Olika felmeddelanden och vad de betyder
 • Dataverifiering  och egna felmeddelanden vid dataverifiering

Sortera, filtrera, tabeller och diagram

 • Sortera och Filtrera
 • Definierade tabeller och utsnitt
 • Stapeldiagram, Linjediagram och spara som diagrammall

Pivottabeller och diagram

 • Skapa en pivottabell
 • Värdefältet, räknesätt, gruppera, fältlista och design
 • Få fram detaljer i en pivottabell
 • Diagram från en pivottabell
 • Filtrera i en pivottabell och filtrera i en pivottabell med utsnitt

Användbara funktioner för ekonomer

 • Antal.OM
 • Funktionen Antal.OMF
 • Autosumma och Delsumma
 • OM funktionen
 • OMFEL
 • LETARAD funktionen
 • Textfunktioner
 • PRODUKTSUMMA & AVRUNDA
 • Datumfunktioner

Ekonomiska funktioner

 • BETALNING
 • AMORTERING
 • RÄNTA
 • IR – internränta

Utskrifter och skydda blad

 • Utskrifter med Sidhuvud och Sidfot
 • Sidbrytningar och Utskriftsrubriker
 • Skydda celler, arbetsbokens struktur och hela Excelfilen
Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn

För vem

Kursen är upplagd för dig som arbetar med ekonomi och har behov av att lära dig Excel i arbetet. 

Kursens mål

Du kommer lära dig hur du snabbt tar fram professionella och lättillgängliga rapporter och kalkyler. Du kommer bli mer effektiv och säker i ditt arbete med Excel.

Microsoft Excel och programvara

På kursen använder vi alltid den senaste versionen av programmet Microsoft Excel men du kan även tillgodogöra dig kursen om du använder Microsoft Excel 2010 och 2013.

Workshopdator (klassrumskurs)

Dator finns på plats. Du kan välja att låna Mac eller Windows som workshopdator på våra kurser. Valet görs i bokningsformuläret.

Små grupper

Max antal deltagare på våra kurser är endast 8 personer.

Nästa steg

Kurs Microsoft Excel fortsättning

Kursledaren

Våra kursledare arbetar aktivt som frilansare både med utbildning och produktion. Vi har varit aktiva i branschen sedan mitten av 90-talet och har lång erfarenhet. Vi arbetar med stora företag och har bra kännedom inom vad man vanligtvis gör dagligdags. 

Har du frågor?

Om du undrar över någonting är du välkommen att kontakta oss på telefon 08 406 00 30 eller info@mediakurser.se

Relaterade kurser

kurs excel för ekonomer