08 406 00 30 

Mediakurser

Skapa en egen Preflight-profil i InDesign

preflight-profil

Skapa en egen Preflight-profil i InDesign

Skapa en egen Preflight-profil i InDesign

Vill du veta om det går att trycka ett dokument korrekt? Då kan du verifiera att en PDF innehåller de egenskaper, teckensnitt och formateringar som behövs med verktyget Preflight i Acrobat. Men visste du att det finns en Preflight-funktion inbyggd i InDesign också? Du kan t.o.m bygga en egen Preflight-profil i InDesign.

preflight-profil, Skapa en egen Preflight-profil i InDesign

Preflight-lampan hjälper dig

Längst ner i InDesign hittar du en liten lampa som förhoppningsvis lyser grönt. Om lampan lyser grönt uppfyller ditt InDesign-dokument tre grundläggande krav. Det är tre detaljer som måste vara rätt för att man överhuvudtaget ska kunna exportera en pdf som går att trycka.

preflight-profil, Skapa en egen Preflight-profil i InDesign
Inga fel i dokumentet

Den grundläggande Preflight-profilen kontrollerar tre detaljer:

  • Alla teckensnitt i dokumentet är installerade på din dator
  • Alla bilder och objekt är länkade till originalfilerna
  • All text i dokumentet syns, d.v.s att det inte finns någon överskjutande text.
preflight-profil, Skapa en egen Preflight-profil i InDesign
Ett fel i dokumentet

Om någon av de tre kriterierna inte är uppfyllda får du en varning om det i form av en röd lampa som lyser istället för den gröna som signalerar att allt är OK. Som standard använder man den grundprofilen för Preflight till alla nya och konverterade dokument.

Om lampan lyser rött och du inte riktigt vet varför kan du få hjälp i panelen Preflight att ta reda på var i dokumentet felet finns. Dubbelklicka till höger om den röda lampan, alltså där det står antalet fel, för att öppna panelen Preflight.

preflight-profil, Skapa en egen Preflight-profil i InDesign

Information i panelen Preflight

I panelen står det vilken typ av fel det är. Vill du få mer detaljerad information om felet klickar du på den lilla pilen till vänster om felbeskrivningen. Du kan t.o.m klicka dig en nivå ännu längre ner för ännu mer detaljer.

preflight-profil, Skapa en egen Preflight-profil i InDesign

I rutan längst ner som heter Information får du också hjälp med hur du kan lösa problemet.

preflight-profil, Skapa en egen Preflight-profil i InDesign

Även om du inte kan ta bort eller redigera grundprofilen för Preflight kan du skapa och lägga till flera nya egna profiler. Du kan växla mellan dom beroende på vilken typ av dokument du arbetar med.

I en egen Preflight-profil kan du göra inställningar för vad InDesign ska kontrollera i dokumentet. Det kan handla om saknade eller ändrade länkar, vilka färgmodeller som är tillåtna i dokumentet, upplösning för bilder och mycket mer.

Så bygger du en egen Preflight-profil i InDesign

Vi kan som exempel bygga en profil som först baserar sig på den grundläggande Preflight-profilen. Men den ska också kontrollera att dokumentet inte innehåller några dekorfärger som t.ex. Pantone-färger och att alla bilder har en upplösning på minst 300 ppi.

För att definiera en egen preflight-profil går man till Preflight-panelens meny i övre högra hörnet eller på Preflight-menyn längst ned i dokumentet.

preflight-profil, Skapa en egen Preflight-profil i InDesign

Välj Ny preflight-profil och ge profilen ett namn.

preflight-profil, Skapa en egen Preflight-profil i InDesign

Sen anger man de inställningar man vill göra. Inställningarna ligger uppdelade i kategorier efter Allmänt, Länkar, Färger, Bilder och objekt, Text och Dokument. Vi ska gå till kategorin Färger för att ställa in att dekorfärger inte får förekomma i dokumentet. För att kunna göra en inställning om t.ex. färger måste man först bocka för färger innan man kan specificera inställningen.

preflight-profil, Skapa en egen Preflight-profil i InDesign

Efter det går vi vidare till kategorin Bilder och objekt. Här ställer vi in minsta tillåtna upplösning för färgbilder och gråskalebilder till 300 ppi.

preflight-profil, Skapa en egen Preflight-profil i InDesign

När alla inställningar är gjorda väljer man Spara innan man börjar arbeta med nästa typ av profil. Eller klicka på OK om du vill stänga dialogrutan och spara alla ändringar.

Exportera, läsa och bädda in en Preflight-profil

Din nya Preflight-profil sparas i InDesigns inställningar och kommer att försvinna om du återställer programmets standardinställningar. Vill du ha kvar dina egna Preflight-profiler kan du spara dom innan du återställer InDesign. Det gör du inne i InDesigns Preflight-panel, längst ner, under listan med profiler. Välj Exportera profil så sparas det en fil med filändelsen .idpp.

preflight-profil, Skapa en egen Preflight-profil i InDesign

När du exporterat ut en Preflight-profil kan du läsa in den i ett annat dokument, på samma ställe.

preflight-profil, Skapa en egen Preflight-profil i InDesign

Om du skickar vidare ditt dokument till någon annan kommer dennes Preflight-profil, vilket oftast är den grundläggande, att användas. Då kan du bädda in din profil så att den används i det dokumentet även på någon annan dator. Det gör du också i InDesigns Preflight-panel nere till vänster.

preflight-profil, Skapa en egen Preflight-profil i InDesign

Ett sista råd angående InDesigns Preflight-panel. Det är att inte göra dina profiler allt för komplicerade med massor av inställningar. Du kan skapa en egen Preflight-profil och använda den hela tiden i InDesign. Du ställer in det i panelmenyn under Preflight-alternativ.

preflight-profil, Skapa en egen Preflight-profil i InDesign

Men varje gång du ändrar något i ditt dokument kommer InDesign att kontrollera det mot profilen och då får du vänta tills Preflighten är klar. Därför brukar jag oftast använda den grundläggande profilen under tiden jag arbetar med dokumentet. Sen, när jag börjar bli klar, testar jag dokumentet mot min egna Preflight-profil.


>> Skaffa InDesign genom att prenumerera på Adobe Creative Cloud

Fler blogginlägg

innehållshandtag
InDesign

Innehållshandtaget i InDesign

Med innehållshandtaget kan du flytta en bild inne i bildramen utan att behöva byta till direktmarkeringsverktyget. Men innehållshandtaget kan ställa till en del problem också och man kan ta bort verktyget från InDesign.

Läs mer »
3D-fonter
Grafisk Design

3D-fonter text med djup

3D-fonter tar text till en ny dimension, bokstavligt talat! Det är typsnitt som har en tredimensionell form. I stället för platta bokstäver ger 3D-teckensnitt texten djup och dimension, vilket kan

Läs mer »