08 406 00 30 

2023-09-23 07:17

Mediakurser

Dra och släppa övertoningar i Photoshop

dra och släppa övertoningar klart

Dra och släppa övertoningar i Photoshop

Dra och släppa övertoningar i Photoshop

Det enklaste sättet att använda övertoningar i Photoshop är att dra och släppa övertoningar från panelen Övertoningar. Om du vill sikta in dig på ett särskilt lager släpper du övertoningen direkt på lagrets innehåll. Men Photoshop kommer att använda övertoningar på olika sätt beroende på vilken typ av lager det är. Vi ska se hur man gör på ett vanligt bakgrundslager.

originalbilden

Så här använder du en övertoning på ett bakgrundslager

Börja med att öppna bilden du tänkt använda. Titta i panelen Lager så ser du att du har ett bakgrundslager.

bakgrundslager

Dra och släppa övertoningar på bakgrundslager

Om du vill använda en övertoning på bakgrundslagret väljer du först en övertoning i panelen Övertoningar.

välj övertoning

Dra övertoningens miniatyrbild från panelen Övertoningar och släpp den på bilden:

Övertoningen fyller hela dokumentet så att du inte längre kan se innehållet i bakgrundslagret.

Övertoningar tillämpas på bakgrunder som övertoningsfyllningslager

När du använder en övertoning på ett bakgrundslager lägger Photoshop övertoningen åtskild från bakgrundslagret genom att lägga till övertoningen som ett övertoningsfyllningslager ovanför bakgrundslagret:

övertoningsfyllningslager

Byta övertoning

Vill du testa en annan övertoning kontrollerar du först att fyllningslagret Övertoning är markerat i panelen Lager och sen klickar du bara på en annan övertoning i panelen Övertoningar. Du ser på en gång att Photoshop uppdaterar övertoningslagret.

Blanda övertoningen med bilden

Du kan kombinera övertoningen med den underliggande bilden med blandningslägen. Blandningsläget Färg är kanske det mest användbara om du bara vill lägga övertoningen på bilden. Det slår ihop färgerna från övertoningen med bildens intensitetsvärden.

Dra och släppa övertoningar med blandningsläget färg
Blandningsläget Färg | Opacitet 100%

Om färgerna i övertoningen är för starka sänker du opacitetsvärdet för lagret Övertoningsfyllning:

Dra och släppa övertoningar med blandningsläget färg opacitet-50
Blandningsläget Färg | Opacitet 50%

Med en sänkt opacitet blir effekten nu mindre intensiv.

Dra och släppa övertoningar med svartvitt justeringslager
Blandningsläget Färg | Opacitet 100% | Svartvitt justeringslager på bakgrunden

Det vi också kan göra är att lägga till justeringslagret Svartvitt till bakgrundslagret. Ställ in den svartvita justeringen som det passar dig. I exemplet har jag använt förinställningen Högkontrastrött filter.

Lägg till en övertoning på ett pixellager

Då ska vi se vad som händer när vi drar och släpper en övertoning från panelen Övertoningar till ett lager som inte är ett bakgrundslager utan ett vanligt lager med pixlar.

Börja med att frilägga en del av bilden. I exemplet har jag markerat tjejen med ryggsäcken med objektmarkeringsverktyget. Om markeringen inte blir perfekt på en gång får du arbeta vidare med markeringen tills du är nöjd.

När markeringen är bra kopierar du och klistrar in. Markeringen hamnar frilagd som ett eget lager, ovanpå bakgrundslagret.

Lägg en övertoning på ett pixellager

Om du vill ange ett visst lager som mål när du använder en övertoning drar och släpper du bara övertoningen från panelen Övertoningar direkt ovanpå innehållet i lagret. Eftersom det frilagda innehållet ligger ovanför bakgrundslagret kommer övertoningen hamna på rätt lager.

Övertoningen hamnar direkt på det frilagda lagret och påverkar inte bakgrundslagret överhuvudtaget.

Dra och släppa övertoningar till lager som klipplager

När du applicerar en övertoning på ett vanligt pixellager lägger sig övertoningen som ett övertoningslager ovanför lagret. Det påverkar bara det underliggande lagret på grund av att det också är ett klipplager. Du känner igen ett klipplager genom att titta på den lilla böjda pilen till vänster om övertoningsminiatyren. Lägg också märke till att det ligger en mask på övertoningslagret.

klipplager
Övertoningen som klipplager

Alternativ för övertoningsfyllning

När du har tillämpat en övertoning på ett lager kan du ändra övertoningens utseende. Dubbelklicka på miniatyrbilden med övertoningen.

miniatyrbild lager

Det öppnar fönstret Övertoningsfyllning. Här kan du ändra övertoningsstilen från Linjär (standard) till antingen Radiell, Vinkel, Reflekterad eller Diamant. Du kan ändra vinkel och du kan växla färger i övertoningen genom att markera alternativet Omvänd.

övertoningsfyllning

Du kan också välja en helt annan övertoning genom att klicka på pilen till höger om övertoningsrutan högst upp och sedan välja en ny övertoning i listan. Det här är samma övertoningar som finns i panelen Övertoningar:

Du kan också redigera färgerna för den aktuella övertoningen genom att klicka direkt på övertoningsrutan. Det öppnar övertoningsredigeraren. Klicka på OK när du är klar, för att stänga dialogrutan Övertoningsfyllning:

Blanda övertoningen med lagret

Precis som vi såg tidigare kan vi blanda färgerna i övertoningen med innehållet i lagret genom att ändra blandningsläge. Finjustera färgernas intensitet med opacitet. Ett svartvitt justeringslager på bakgrunden kan vara ett alternativ.

Man kan vara flexibel med övertoningen och justeringslagret och låta dom byta plats. Övertoningen på bakgrundslagret och svartvit justering på lagret med friläggningen. Resultatet ser du nedan.

dra och släppa övertoningar klart

Fler sätt att lägga övertoningar på pixellager utan att dra och släppa övertoningar

Om du vill lägga till ett övertoningsfyllningslager på ett pixellager utan att använda klipplager håller du ned Alt-tangenten (Win) / Option (Mac) på tangentbordet när du drar och släpper övertoningen på pixellagrets innehåll.

Om du vill lägga på övertoningen som en lagerstil trycker du och håller ned Ctrl + Alt (Win) / Command + Option (Mac) när du drar och släpper övertoningen:

Det var några sätt att använda övertoningar på bilder. Hoppas du har fått inspiration till att använda dina egna bilder på ett annorlunda sätt.

Fler blogginlägg

Adobe Max
Grafisk Design

Anmäl dig till Adobe MAX 2023

Adobe MAX är världens största kreativitetskonferens. 2023 års upplaga kommer att äga rum i Los Angeles, Kalifornien, den 10-12 oktober. På konferensen kan kreatörer att lära sig nya färdigheter, bli

Läs mer »