08 406 00 30 

2023-12-07 04:02

Mediakurser

Tillgängliga PDF-dokument med Acrobat PRO

Datum: 2022-11-17
Tid: 9:00-16:00
Plats: Mediakurser Drottninggatan 88 D, Stockholm

Kursen är fullbokad. Välkommen att välja annat kursdatum.