08 406 00 30 

Mediakurser

Åsidosättningar i InDesigns format

styckeformat

Åsidosättningar i InDesigns format

Åsidosättningar i InDesigns format

När du arbetar med text i InDesign använder du dig förhoppningsvis av styckeformat och teckenformat. Men sen kommer du i sista sekund på att du vill ändra utseendet på en del av texten och gör det manuellt, direkt i texten. Då skapar du en lokal formatering eller åsidosättning som det kallas i InDesign. Åsidosättningar är ett utseende på texten som inte ingår i styckeformatet eller teckenformatet.

Hitta åsidosättningar i texten

När du markerar text med en åsidosättning visas ett plustecken (+) bredvid formatnamnet. I teckenformat visas åsidosättningar endast om det använda attributet är en del av formatet, t.ex. om du har ett teckenformat som anger en särskild färg och sen byter färg.

Ta bort åsidosättningar

Det är ganska vanligt att man hittar lokal formatering i text och målet är att försöka undvika det, så mycket som möjligt. Det finns ett par metoder, beroende på vad man vill åstadkomma, för att ta bort åsidosättningar. För att visa de olika metoderna utgår vi från ett vanligt stycke text som enbart är formaterat med Minion Pro Regular, 12 pkt textstorlek, 16 pkt radmellanrum och textens utseende är sparat som ett styckeformat.

åsidosättningar, Åsidosättningar i InDesigns format

I texten nedan ligger lokal formatering på teckennivå med röd/grön textfärg, dessutom är radavståndet ändrat till 17 pkt. Som teckenformat används det två format, ett för fet stil och ett för kursiv text. Dessutom ligger det på styckenivå en anfang och ljusblå styckeskuggning på textstycket.

åsidosättningar, Åsidosättningar i InDesigns format

Ta bort åsidosättningar på styckenivå och teckennivå på hela stycket

Vi vill ta bort åsidosättningar på styckenivå (anfang och styckeskuggning), samt de teckenåsidosättningar som påverkar hela stycket (radavståndet 17 pkt).  Klicka på styckenamnet i panelen Styckeformat.

åsidosättningar, Åsidosättningar i InDesigns format

åsidosättningar, Åsidosättningar i InDesigns formatTa bort alla åsidosättningar – behåll teckenformat

Säg att vi istället vill ta bort all lokal formatering, men behåller utseendet från teckenformaten (kursiv och fet stil). För att göra det klickar man på knappen Rensa åsidosättningar  längst ner i panelen Styckeformat eller håller ner Alt/Option och klickar på styckeformatets namn i panelen.

åsidosättningar, Åsidosättningar i InDesigns format

Ta bort alla åsidosättningar och teckenformaten

I det tredje exemplet ska vi ta bort alla åsidosättningar på stycke och teckenformat och även ta bort alla teckenformat. Tryck ner Shift + Alt/Option och klickar på styckeformatets namn i panelen Styckeformat. Texten återställs till sitt grundutseende (styckeformatet).

åsidosättningar, Åsidosättningar i InDesigns format

Ta bort åsidosättningar på teckennivå

Vi ska komplicera till det ytterligare. I nästa exempel ska vi behålla formatering och teckenformat, samt åsidosättningarna på styckenivå. Det enda som ska bort är åsidosättningarna på teckennivå (radavståndet 17 pkt). För att åstadkomma det Cmd/Ctrl-klickar man på knappen Rensa åsidosättningar i panelen Styckeformat.

åsidosättningar, Åsidosättningar i InDesigns format

Ta bort åsidosättningar på styckenivå, men behåll dom på teckennivå

I vårt sista exempel ska vi behålla all formatering på teckennivå, alltså ta bort alla åsidosättningar på styckenivå (anfang och styckeskuggning). Men vi ska behålla åsidosättningarna på teckennivå (radavstånd 17 pkt). Tryck ner Shift + Cmd/Ctrl och klickar på knappen Rensa åsidosättningar i panelen Styckeformat.

åsidosättningar, Åsidosättningar i InDesigns format

Som vi ser finns det många metoder i InDesign att ta bort lokal formatering för textformatering. Att veta vilken som ska användas i olika situationer kommer att sparadig en hel del tid och ansträngning, och se till att texten får rätt formatering på slutet.


Fler blogginlägg

Kategorier

Senaste inlägg

Ansvarig

Ansvarig utgivare
Richard Stenlund
richard@mediakurser.se

Prenumerera

Skaffa egen blogg

wordpress-kurs
Gå en kurs i WordPress

Boka e-handelsvecka 1-5 juli

Fyll i formuläret för att boka din plats.

Kontaktuppgifter
Kontaktinformation
Välj betalsätt