Mediakurser

MENY
Adobe Creative Cloud 2020 Juni uppdatering

Adobe Creative Cloud – uppdatering juni 2020

Om du startat någon av programmen i Creative Cloud de senaste dagarna har du kanske sett att det skett en större uppdatering än de vanliga buggfixarna vi börjat vänja oss vid att de kommer regelbundet. Vi hittar nyheter i de flesta programmen som Adobe Photoshop, Lightroom, Premiere, Premiere Rush, InDesign, Illustrator och många fler.

Enligt Adobe fokuserar uppdateringen på tre skeenden i skapandeprocessen, Den första delen handlar om lärande och inspiration. Den andra är samarbete med andra och den tredje delen handlar om innovation. Man kan säga att även om Adobe kallar det här för en ”mayor update” (stor uppdatering) skiljer sig mängden nyheter och förbättringar en hel del mellan de olika programmen.

Adobe Photoshop

Den viktigaste förändringen i Photoshop är troligen den förbättrade funktionen av Markera motiv. Adobe har helt enkelt ändrat algoritmen så Photoshop gör bättre markeringar. Det fungerar både om man väljer Motiv I Markera-menyn, med Objektmarkeringsverktyget eller om du använder funktionen Ta bort bakgrund i panelen Egenskaper.

Photoshop Välj hår
Nya funktionen Markera motiv.

Andra förändringar är att Photoshop automatiskt laddar ner Adobe-teckensnitt om dokumentet du öppnar innehåller ett teckensnitt du inte redan har installerat. Photoshop kan numera också matcha teckensnitt med varandra genom en smart funktion. Dessutom kan du numera rotera mönster vilket har varit en efterfrågad funktion.

matcha teckensnitt
Matcha teckenssnitt

Sist, men inte minst, har Adobe gjort om hela gränssnittet för Camera Raw så att det mer liknar gränssnittet i Lightroom. Jag ska låta det vara osagt om det alltigenom är en förbättring eller om man bara ändrat för ändrades skull.

Camera raw
Nytt gränssnitt i Camera Raw

Lightroom and Lightroom Classic

Fotografer kan glädjas åt när man äntligen kan göra lokala färgjusteringar i Lightroom, även i Lightroom Classic. Du kan också numera skapa en vattenstämpel direkt i programmet och funktionen med att kunna centrera beskärningar kan komma till bra användning. Utöver det har det också gjorts enklare att växla mellan mellan Lightroom och Photoshop på iPad samt en rad mindre förbättringar i gränssnittet. Användare kan också titta på de interaktiva självstudierna oavsett plattform.

centrerad beskärning
Centrerad beskärning

Premiere Pro and Rush

I Premiere kan du numera köpa royaltifria ljudfiler via Adobe Stock. Funktionen gör det möjligt för användare att förhandsgranska, ladda ned och licensiera ljudklipp på ett ställe. För de som arbetar med video i de olika programmen kan också se fram emot “Scene Edit detection” i Premiere, “Roto Brush 2” i After Effects och automatisk ”reframing” och panorera och zooma in Premiere Rush.

Premiere Rush Auto Reframe Blurred
Premiere Rush Auto Reframe

InDesign, Illustrator, Spark, and XD

Använder du Adobe Spark för att skapa grafik för sociala medier kan du numera använda CC Libraries för att hantera innehållet. I InDesign var det, som vanligt, väldigt sparsmakat med nyheter men funktionen Dela för granskning kan kanske glädja de som arbetar mycket med korrektur, särskilt där det är många som ska dela med sig av kommentarer kring ett dokument. Använder du Illustrator hittar du stöd för ”molndokument”, troligen en förberedelse inför lanseringen av Illustrator för iPad som kommer i höst.

Dela för granskning i InDesign

Adobe XD, Fresco och lite annat

XD får äntligen “innehållsmedveten layout” för “Stacks”. Det innebär att en ”stack” automatiskt kan justeras när du lägger till eller tar bort ett element. Adobe rullar också ut “Design tokens” tillsammans med “Scroll Groups”.

Senare i år kommer du dessutom kunna live-streama direkt från appen Adobe Fresco. Det gör det möjligt för andra skapare och användare att följa med i lärandet från de olika tekniker som används. Man planerar också att flytta denna live-streaming-funktion till andra Creative Cloud-program i framtiden.

Adobe Creative Cloud

Tanken är att Creative Cloud i framtiden ska kunna bli ett nav för inlärning  och mycket annat. Därför förbättrar man integrationen med Microsoft Teams, Slack m.fl. Man har också ökat lagringskapaciteten online som igår gratis i Creative Cloud till 1 TB för CC Teams och företagsanvändaren

Så sammanfattat inte den mest revolutionära uppdateringen av Creative Cloud utan en hel rad små förbättringar av redan befintliga funktioner och mer integrering av Creative Cloud mot olika molnfunktioner.